Jelcz

* * *


Jelcz Berliet PR 100
Jelcz PR110
Jelcz PR110U MZK Warszawa
Jelcz M11-L11
Jelcz M120
Jelcz L120
Jelcz PR110D / T120/ T120 "Ewa"
Jelcz M121
Jelcz M121 "Mastero"
Jelcz M122 i M 125
Jelcz M180-M181-M182-M183-M185
Jelcz - inne


<--------- --------->
Jelcz Berliet PR 100
Jelcz PR110
Jelcz PR110U in Warsaw, communism period
Jelcz M11-L11
Jelcz M120
Jelcz L120
Jelcz PR110D / T120/ T120 "Ewa"
Jelcz M121
Jelcz M121 "Mastero"
Jelcz M122 i M 125
Jelcz M180-M181-M182-M183-M185
Jelcz - other

* * *

MENU

Powrót do strony głównej

Back to first page