Producent: Czawdar (Bułgaria)

Autobusy produkowane w latach 70-tych na podwoziu Karosy 706 RTO.

Autobusy produkowane w latach 80-tych. Autobusy typu 330 obsługiwały KM w Varnie w 1984 roku.

Autobusy produkowane w latach 90-tych, na licencji Steyer-a...

MENU

Powrót do głównego menu

(GB) Back to first site