Tramwaje - nowe rysunki

(GB) Trams - new graphics

Konstal 105Na, MPK Wroc³aw

Moderus Gamma

Powrót do Cyklicznej Galerii Tematycznej

(GB) Back to the "Cyclic Gallery"