KAvZ 3100 "Sibir"

KAvZ - Kurgansky Avtobusny Zavod (Russia)

Powrót do Cyklicznej Galerii Tematycznej

(GB) Back to the "Cyclic Gallery"