Tramwaje - mix nowych rysunków

(GB) Trams - new graphics

Konstal

Modetrans

Powrót do Cyklicznej Galerii Tematycznej

(GB) Back to the "Cyclic Gallery"