Skoda / ETI - czyli trolejbusy w USA

(GB) Skoda / ETI - trolleybuses in USA

Powrót do Cyklicznej Galerii Tematycznej

(GB) Back to the "Cyclic Gallery"