Autobusy w Rosji - nowe rysunki

(GB) Buses in Russia - new graphics

LiAZ

MAZ 303, Petersburg

Nefaz / Kamaz

Powrót do Cyklicznej Galerii Tematycznej

(GB) Back to the "Cyclic Gallery"