Autobusy - nowe rysunki

(GB) Buses - new graphics

BMC Procity

Jelcz L120

Scania

Volvo

Powrót do Cyklicznej Galerii Tematycznej

(GB) Back to the "Cyclic Gallery"