Tramwaje - nowe rysunki

(GB) Trams - new graphics

Pesa Bydgoszcz

Skoda/SAATZ 16T, rysunki przesłane przez Antka

Powrót do Cyklicznej Galerii Tematycznej

(GB) Back to the "Cyclic Gallery"